W. Schippers

 

 

 

 

 

1867 - 1954

 

W. SCHIPPERS

 

W. SCHIPPERS - 1867 - 1954 - NEDERLANDSE SCHRIJVERS - BOEK KLASSIEKERS - NEDERLANDSE BOEKEN - W. SCHIPPERS
NEDERLANDSE SCHRIJVERS
BOEK KLASSIEKERS

Willem Schippers schreef 47 boeken. Meestal verwerkte hij eigen ervaringen, of die van anderen in zijn boeken. Schippers schreef over eenvoudige mensen, van zijn boeken gaat een bepaalde rust uit. Standsverschillen en sociale misstanden spelen regelmatig een rol in de verhalen. Schippers maakte meestal eerst studies van de onderwerpen waarover hij wilde schrijven. Schippers schreef de boeken in de avonduren, overdag hanteerde hij de smidshamer als metaalarbeider in een fabriek in Zwijndrecht. Nog steeds worden zijn boeken gewaardeerd, sommige exemplaren zijn inmiddels een geliefd verzamelobject geworden. In de loop der jaren zijn er regelmatig herdrukken van zijn boeken verschenen. Momenteel brengt Uitgeverij De Ramshoorn, Goes de Schippers boeken opnieuw uit. Die nieuwe uitgaven zijn taalkundig enigzinds aangepast. De unieke schrijf stijl van W. Schippers werd hierbij wel gehandhaafd. Willem Schippers leefde van 1867-1954, een ander tijdperk. De verhalen van Schippers geven dan ook een aardige indruk van die tijd waarin zijn boeken zich afspeelden. In 1998 verscheen er een biografie over Willem Schippers. Een leven tussen pen en smidshamer is een boeiend boek voor wie zich voor W. Schippers of oude boeken in het algemeen interesseert. De samenstellers: vader C. D. Hoogendijk en zijn zonen Ariaan en Stephan, hebben zich gedurende verschillende jaren grondig in Schippers reilen en zeilen verdiept. Het boek geeft een mooi beeld van de man die bijna een halve eeuw overdag de smidshamer en 's avonds de pen hanteerde. In de biografie komen de jeugd van de schrijver, zijn werk in de smederij en later bij een firma in de metaalindustrie, zijn huwelijk, zijn auteurschap, de oorlog en zijn laatste levensjaren chronologisch aan de orde.

 

DE STROPER (1907)

DE VONDELING (1908)

HET UILENNEST (1909)

DE ZOON VAN SCHIPPER HOLTING (1910)

VREEWALD’S MOLEN (1911)

EEN ZEEMANSVROUW (1914)

WUILDERSHOEVE (1916)

VADERS JONGEN (1919)

DE PLEEGZOON VAN DE KETELLAPPER (1920)

JAN STARHEIM (1921)

BETER DAN GOUD (1921)

OP DE KEIEN (1922)

DE VLEERMUIS (1922)

EIBERSLUST (1923)

HET LOON DER ZONDE (1923)

HET VEERHUIS EN DE ROZENDONK (1924)

DE HALFBROEDERS (1925)

DE BOSWACHTER VAN DE OLDENBORN (1926)

KLAVERVIER (1928)

OOG OM OOG (1928)

DE VISSER VAN NISPENRODE (1929)

TWEE WEGEN EEN DOEL (1930)

DONAR (1930)

HERMIEN (1930)

DE SLUIKER (1931)

IN STORM EN VLOED (1932)

DE INSLUIPER (1933)

DE STEM DES BLOEDS (1933)

WAPENBROEDERS (1933)

STRUMPELKENSHOEF (1934)

DE ZWERVER (1936)

TROUW MOET BLIJKEN (1936)

DE GRIENDUIL (1937)

HET GEUZENJONG (1938)

DE SPELER EN ZIJN GEZIN (1938)

AGGE DE VOGELAAR (1939)

MANNEN VAN DE ZEE (1939)

DE VRIJWILLIGER VAN 1830  (1939)

OM DE HORNKAMP (1940)

DE JONGENS VAN DE ROERDOMP (1940)

FRANS WIKKERS (1942)

HET HOFJE VAN GERBRANDUS (1942)

BOUKE BIJLERTSMA (1944)

DE KORENBLOEM (1946)

DE NIEUWE VELDWACHTER (1947)

DE KOK VAN DE SIMPANG (1951)

HERINNERINGEN (1956)

WINST DOOR VERLIES (1960)

DE STRAATMUZIKANT (1961)

OMNIBUS STRUMPELKENSHOEF (1979)

 

BIOGRAFIE WILLEM SCHIPPERS - EEN LEVEN TUSSEN PEN EN SMIDSHAMER A., C.D. En S.A.D. Hoogendijk (1998)

 

 

  

BOEKEN OVERZICHT

Klik op een titel voor meer info

 

Volgende
Terug